Güler Sabancı Gözünden Mor Sertifika Programının On Yılı

Güler Sabancı’dan... 

Sabancı Üniversitesi’ni kurarken hayalimiz, bilim alanında öncü çalışmalara imza atmak kadar topluma dokunan öncü çalışmalar da yapmaktı. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi de bu yolculuğun önemli bir parçasıdır. 

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği her zaman öncelikli konularımızdan biri oldu. Türkiye’nin gelişiminin toplumsal gelişim ile gerçekleşeceğine, toplumsal gelişimin ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile elde edileceğine inanıyoruz. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ise uzun ve zorlu bir süreç. Bu sürecin ancak eğitim ile ilerleyeceğinin farkındayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak, toplumsal adalet duyguları gelişmiş bireylerin yetişmesi ile mümkün olacak. 

Özellikle, Kurucu Rektörümüz Merhum Tosun Terzioğlu’nun büyük desteğinin bulunduğu, 10 yıl önce hayata geçirilen Mor Sertifika Programı üniversitemizde yürütülen toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından bir dönüm noktası olurken, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dair farkındalığın uyanması ve geliştirilmesi için değerli bir çalışmadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşmasında kurumlar kadar bireylere de görevler düşüyor. Bu vesileyle, Mor Sertifika Programı’na katılarak öğrencilerini toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aydınlatan öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bireylerin attıkları küçük adımlarla gerçekleşen toplumsal dönüşümler toplumda büyük değişimler yaratacaktır. Mor Sertifikalı öğretmenlerimiz sayesinde, toplumsal gelişimimizin anahtarı olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve bilinçli bir nesil yetişiyor. Bu bireylerin toplumsal cinsiyet eşitliğini kendi gündelik hayatlarına katmalarıyla kadınlar ve kız çocukları; eğitim, iş dünyası, sağlık ve sosyal hayatın her aşamasında daha çok yer alacak ve kendinden emin adımlarla ülkemizi ileriye taşıyacaklar. 

Bundan on yıl önce başlayan Mor Sertifika Programı’nın her geçen yıl yeni projelerle büyüyerek devam etmesi hem Sabancı Vakfı hem de Sabancı Üniversitesi için gurur tablosu niteliği taşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal gelişimin itici gücü olacak. 

Güler Sabancı

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı

ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Güler Sabancı "Güler Sabancı'dan" Mor Sertifika Programı: On Yılın Hikayesi içinde, der. A. Taşıtman, B. Sarı, R. Tutumlu ve R. Alp, Sabancı Üniversitesi Yayınları, SU Gender Serisi,  İstanbul, 2017, s. 124-125.