Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri 2024

Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

 

Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Nedir?

Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, Sabancı Vakfı desteğiyle 17 yıldır devam eden Mor Sertifika Programı kapsamında bugüne kadar Mor Sertifika Programı eğitimlerine katılmış ve sertifika almaya hak kazanmış, Mor Dosya çalışmalarında yer almış öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

 

İlk olarak 2021 yılında başlatılan ödül programının amacı, sınıflarında ve okullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden çalışmalaryapan Mor Sertifikalı öğretmen ve öğretmen adaylarının geliştirdikleri uygulamalar ve iyi örnekleri görünür ve erişilebilir kılmak ve bu çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu ödüle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptığınız okul ve sınıf faaliyetleri, ders uygulaması, materyal tasarımı, ortak çalışmalar, konferanslar, ağ kurma gibi çalışmalarınız ile başvurabilirsiniz.

 

Başvuru formları alanında uzman ve bağımsız seçici kurul tarafından değerlendirilir. Toplamda 4 öğretmene hediye kitap çeki verilecek ve çalışmaları SU Gender tarafından Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen bir etkinlikte kendileri tarafından tanıtılacaktır.

 

Ödül Kategorileri

Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, üç başlıkta verilecektir:

  1. İpek Gürkaynak Yaratıcı Pedagoji Ödülü: Şiddetsiz ve hak temelli pedagoji uygulamaları kapsamına giren bir uygulamaya verilecektir. Sınıf içi uygulamalar, veli çalışmaları, kulüp etkinlikleri, teknoloji kullanımı vb. alanların tümünde yapılan çalışmalar ile başvuru yapılabilir.
  2.  Eşitlikçi Uygulamalar Ödülü: Toplumsal Cinsiyet alanında yapılmış ve en az bir defa uygulanması tamamlanmış olan çalışmaya verilecektir. Aşağıdaki kategoriler, başvurularınız sırasında yönlendirici olması adına listelenmiştir. Kategoriler aşağıdakilerle sınırlı değildir, ilham vermesi adına örneklendirilmiştir:

a)     

Derste yapılan uygulamalar: Ders konu ve kazanımları bağlamında yapılan çalışmalar, müfredata konu ekleme, vb.

b)     

Okul çapında yapılan projeler: Öğretmenin içeriğini kendi oluşturduğu ya da bir STK ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği projeler.

c)     

Kulüp ve Sosyal Etkinlik uygulamaları.

d)     

Velilere yönelik yapılan çalışmalar.

e)     

Teknolojinin en yaratıcı kullanımı.

  1. Mor Tohum – Eşitlikçi Fikirler Ödülü: Başvuru sırasında uygulaması tamamlanmamış çalışmalar, uygulaması gerçekleştirilmemiş fikirler, göreve henüz atanmadığı için fikrinin uygulamasını gerçekleştirememiş öğretmen adayları, Mor Tohum başvurusu için uygun aday örnekleridir.

 

Kimler Başvurabilir?

Mor Sertifika Programına katılmış sertifikalı öğretmenler ve öğretmen adayları ile, 1., 2. ve 3. nesil Mor Dosya üretim ekiplerinde yer almış öğretmen ve öğretmen adayları ödüle başvurabilir.

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

Ödüle başvurmak için başvuru formu, uygulama sahibi öğretmen ve öğretmen adayları tarafından doldurulmalıdır.

 

Adaylar okul ve sınıf içi faaliyetler, ders uygulaması, materyal tasarımı, ortak çalışmalar, konferanslar, ağ kurma gibi çalışmalarla başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sahiplerinden çalışmalarını en az bir kere uygulamış olmaları beklenmektedir. Uygulama aşamasına geçmemiş toplumsal cinsiyet eşitliği uygulama fikirleri ayrıca değerlendirilecek olup seçici kurul tarafından belirlenen fikirlerin ödül töreninde sunumlarının yapılması beklenecektir.

 

Başvuruda ifade edilen uygulamalar ve çalışmalar özgün olabilir ya da yurtiçi veya yurtdışından çeşitli örneklerin başvuru sahibi tarafından yeniden uygulanması ve dönüştürülmesi şeklinde olabilir. Özgün olmayan çalışmalar için başvuruda kaynak gösterilmesi şartı bulunmaktadır. Ödüle birden fazla çalışma ve uygulama ile başvuru yapmak mümkündür. Ancak seçici kurul değerlendirmesi sonucunda sadece bir uygulamaya ödül verilecektir.

 

Hangi Çalışmalar ile Katılabilirsiniz?

 

      

Okul ve sınıf içi faaliyetler, materyal üretimi gibi çalışmalarınız özgün olabileceği gibi, yurtiçi veya yurtdışından çeşitli örneklerin okulunuza uyarlamasını içerebilir. Bir uyarlama örneği ile katılacaksanız, ilham alınan çalışmaya dair kaynak belirtmeniz gerekmektedir.

      

Çalışma toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili olmalıdır.

      

Çalışma, ödüllere başvurmadan önce en az bir defa öğrencilere ya da eğitim alanındaki diğer aktörlere (öğretmen meslektaşlar, idareciler, veliler) uygulanmış olmalıdır. Aksi durumda, çalışma Mor Tohum kategorisinden başvurur.

      

Bir öğretmen/öğretmen adayı birden çok uygulama ya da fikir ile başvuru yapabilir, ancak sadece bir çalışması ödüllendirilecektir. Her uygulama ya da fikir başvurusu için, ayrı bir form doldurmanız gerekmektedir.

 

Nasıl katılabilirsiniz?

Başvurular sırasında sadece tamamen doldurulmuş formlar dikkate alınacaktır. Bireysel veya grup olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tüm ödüllerin başvurusu, aynı link üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Başvurular seçici kurul tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği gözetmesi, sürdürülebilir, tekrarlanabilir, başka alanlara uyarlanabilir olması ve başvuru yapılan uygulama ve fikirlerin etkisinin gözlemlenebilir olması gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

 

Online Başvuru Formu

Başvurularınızı bu link üzerinden yapabilirsiniz. Forma başvurunuzla ilgili yüklemek istediğiniz örnek materyallerden yalnızca bir belge yükleyebilirsiniz. Yüklemek istediğiniz tüm belgeleri tek dosya haline getirip yükleyebilirsiniz. (Örneğin, birden fazla görseliniz varsa, tüm görselleri tek Word dosyasına yerleştirebilirsiniz.) Görsel ve ek belgelerin değerlendirmede önemli etkisi olacaktır. Ayrıca, morsertifikaprogrami@sabanciuniv.edu email adresine başvurunuzla ilgili destekleyici olacağını düşündüğünüz herhangi bir belgeyi gönderebilirsiniz (video, podcast kaydı, resim, vs.).

Başvuru formuna ek olarak çalışmanızı ya da uygulama fikrinizi ve kendinizi tanıttığınız 2 dk’lık tanıtım videosu göndermek isteyenler “wetransfer” ya da “drive” kullanımı gibi yöntemlerle morsertifikaprogrami@sabanciuniv.edu email adresine iletebilirsiniz.

 

Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024, 17.00

07.05.2024