Afet Sonrası Öğretmenler için Faydalı Kaynaklar

Travma bedeni nasıl etkiler?

Esin Yardım

https://livetobloom.com/travma-bedeni-nasil-etkiler/

 

Kolektif ve bireysel sorumluluk perspektifinden hayatta kalanın suçluluğu

Esin Yardım, Rüveyda Çelenk Yılmaz

https://www.instagram.com/tv/ConSmjZPh9d/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

 

Afet zamanlarda birbirimize psikolojik ilk yardım

Esin Yardım, Dilşen Özden

https://www.instagram.com/tv/CoeVYtML3q0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

 

Deprem Sonrası Stabilizasyon: Akut stres halimizi nasıl stabilize ederiz?

Esin Yardım, Baran Ergenç

https://www.instagram.com/tv/CoVQQqyu862/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Afet Sonrası Çocuklara Yaklaşaım

https://longwaystk.com.tr/afet-sonrasi-cocuklarla-calisma-yaklasim/

Afet sonrası çocuklarla iletişim hali;

https://aposto.com/i/afet-sonrasi-cocuklarla-iletisim-hali

tabukamu ve Konuşmamız Gerek Derneği; Afet sonrası regl ve hijyen

https://www.tabukamu.com/kg

Sabancı Üniversitesi BAGEM; Afet Sonrası Psikososyal Yardım Rehberi 

https://ciad.sabanciuniv.edu/tr/psikososyal-ilk-yardim

Depremin Ardından Okula Dönüşte Katılımcı ve Kapsayıcı Sınıf Ortamları için Öğretmenlere Öneriler

https://secbir.bilgi.org.tr/wp-content/uploads/2023/02/Okula_Donuste_Not...

Depremin Ardından Okula Dönüşte Katılımcı ve Kapsayıcı Sınıf Ortamları için Öğretmenlere Öneriler II

https://secbir.bilgi.org.tr/wp-content/uploads/2023/02/Okula_Donuste_Not...

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

https://drive.google.com/file/d/1fcJ-1ztR9jeh67H9w3LZQPOla0mRapIB/view

Deprem Sonrası Dönemde Öğretmen ve Okul Psikolojik Danışmanları için Alet Çantası

https://drive.google.com/file/d/1qlxhePz7HR-m9dWLX5MgcyKHsLLE3qux/view

Depremin Ardından Öğretmenler ve Okul Psikolojik Danışmanları Olarak Kendinizi ve Öğrencilerinizi Nasıl Destekleyebilirsiniz?

https://drive.google.com/file/d/13Nsb7MyOj-uFG7JcxNSGc5nqCevZ3fHG/view

Koç Üniversitesi KURES tarafından hazırlanan "Travma Nedir?" sunumu; 

https://drive.google.com/file/d/1BX_57zNvmvKUjmcyCek_fN9AH0iQSYG3/view

Making Disaster Risk Reduction Gender-Sensitive Policy and Practical Guidelines

https://drive.google.com/file/d/1swapVceKwJYJZxRyPTqjYDZaCTbWdpYc/view

DİYARBAKIR ÇOCUK HAKLARI ODAKLI KRİZ YÖNETİM AĞI 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİ SONRASI DİYARBAKIR’DA OLUŞTURULAN GEÇİCİ BARINMA ALANLARININ ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA YERLEŞİM, DONANIM VE HİZMETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

https://drive.google.com/file/d/12YYM5sD2wXbixaCN9-SCah0pvFs8GdwF/view

Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Durmuş Ümmet, Tüm Öğretmenlere Yönelik Psikolojik Sağlamlık Eğitimi, Eğitim Gücü Sendikası Youtube Kanalı
TED Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Begüm Serim Yıldız, Afet Sonrası Çocuk ve Ergenlerle Çalışma - "Pazartesi Öğretmenler Ne Konuşacak?" , Ankara Mem ArGe Youtube Kanalı
Afet, Kriz ve Psikososyal Müdahale Der. Bşk. Uzm. Psikolojik Danışman Ramazan Aydın, Afetlerde Psikososyal Müdahaleler, Ankara Mem ArGe Youtube Kanalı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Tanhan, Psikolojik İlk Yardım, Ankara Mem ArGe Youtube Kanalı
Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğr. Görevlisi Serkan Özgün, Herkes İçin Psikolojik İlk Yardım, Türk Psikologlar Derneği Youtube Kanalı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Doç. Dr. Yudum Söylemez, Afet Sonrası Çocuklara ve Aile Bireylerine Yaklaşım, Türk Psikologlar Derneği Youtube Kanalı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Mukba, Travma Çalışan Uzmanların Özbakımı ve Yardım Edene Yardım, Ankara Mem ArGe Youtube Kanalı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Travmada Erken Psikolojik Müdahaleler: Ne yapmalı? Ne yapmamalı?, Hakan Türkçapar Youtube Kanalı ( Erken müdahale kısmını biraz geçtiğimizi düşünüyorum belki şu an o kadar fayda sağlamayacaktır fakat yine de paylaşmak istedim)
ODTÜ Çevrim İçi Eğitim Sistemi, Afetlerde Psikolojik Destek
Türkiye Psikiyatri Derneği,Broşürler: Psikolojik İlk Yardım, Gerginlikle Başa Çıkma vs.
Limoncu, Sevgül. "Çocuk Merkezli Afet Yönetimi". Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Cilt 13/1 (2018): 132-143
"Psikolojik İlk Yardım: Saha Çalışanları İçin Rehber"  Trc. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. Dünya Sağlık Örgütü (2011)
Demircioğlu, Melis. "Psikolojik İlk Yardım: Amaçları, Uygulanışı, Hassas Gruplar ve Uyulması Gereken Etik Kurallar" Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2019;11(3): 351-362
MEB - UNICEF Psikososyal Okul Projesi, Travma Sonrası Normal Tepkiler: Psikoeğitim El Kİtabı
Türk Psikologlar Derneği - UNICEF Çocuklarda Yas: Anne Baba El Kitabı
Başkent Üniversitesi - "Travma Yaşayan Bireylere Nasıl Destek Oluruz?" Broşür
Başkent Üniversitesi - "Travma Yaşayan Çocuklara Nasıl Destek Oluruz?" Broşür
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Afet ve Acil Durumlar Sonrası Yetişkinlerin Tepkileri ve Baş Etme Önerileri Broşür
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yetişkinlerde Kayıp ve Yas Süreci Broşür
MEB- UNICEF Okul Temelli Psikolojik İlk Yardım, Psikolojik İlk Yardım Öğretmen Kitabı, Psikolojik İlk Yardım Rehber Öğretmen Kİtabı, Travmatik Yaşam Olayları Sonrası Okulda Psikolojik Sağlamlık vb.
Okul kademelerine göre psikoeğitim programları, Aile ve öğretmen bilgilendirme sunuları, depremle ilgili çocuk hikayeleri, kademelere göre yas psikoeğitim programları, öz bakım el kitabı.